T. 6 S. 1 (2022): Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

DOI: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n1y2022

Đã Xuất bản: 23-03-2022

Bài báo


NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUYÊN LIỆU DẦU ĐẾN THÀNH PHẦN AXIT BÉO CỦA GAN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus)
Võ Thị My My, May Mod, Trần Thị Lệ Trinh, Phạm Duy Hải, Nguyễn Văn Nguyện

Từ trang 2740-2750ĐẶC TÍNH HÓA HỌC ĐẤT PHÈN TRỒNG KHÓM (Ananas comosus) VỤ TƠ TẠI XÃ TÂN TIẾN, THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG
Nguyễn Quốc Khương, Châu Hoàng Trọng, Lê Vĩnh Thúc, Trần Ngọc Hữu, Lý Ngọc Thanh Xuân

Từ trang 2835-2840


ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI CƠ CHẤT ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT NẤM Cordyceps militaris
Nguyễn Hồng Huế, Lâm Tuấn Kiệt, Nguyễn Thị Thu Thảo, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Quốc Khương, Trần Ngọc Hữu

Từ trang 2841-2849


ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ SỨC ĂN CỦA NHỆN BẮT MỒI (Lasioseius sp.) TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Nguyễn Thị Giang, Trần Thị Hoàng Đông, Lê Khắc Phúc, Từ Minh Hải

Từ trang 2850-2858


PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN DÒNG VI KHUẨN NỘI SINH TRONG CÂY LÚA Ở THỪA THIÊN HUẾ
Hoàng Thị Như Thủy, Nguyễn Duy Nhật, Nguyễn Nữ Cẩm Ly, Từ Minh Hải, Trần Thị Xuân Phương

Từ trang 2859-2870


NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG LƯU HUỲNH (S) ĐẾN GIỐNG NGÔ LAI NK7328 TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Đình Thi, Trương Thị Hồng Ngọc, Ngô Mậu Dũng, Lê Khắc Phúc, Thái Thị Hồng Mỹ, Trần Thị Hoàng Đông, Đặng Văn Sơn, Trần Xuân Hạnh

Từ trang 2871-2880

ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ NẾP TẠI ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM
Nguyễn Văn Đức, Phan Thị Duy Thuận, Phan Thị Lâm, Trần Phương Đông

Từ trang 2911-2916


ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN LÂN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LẠC TRONG VỤ XUÂN TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Trần Thanh Đức, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thùy Phương, Trương Thị Diệu Hạnh

Từ trang 2917-2927