Quay trở lại Chi tiết Bài báo NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA TINH DẦU RAU KINH GIỚI (ELSHOLTZIA CILIATA) Tải xuống Tải xuống PDF