##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là tối ưu điều kiện nuôi cấy bao gồm: nhiệt độ cảm ứng, môi trường nuôi cấy, nồng độ Isopropulβ-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG), thời điểm cảm ứng và thời gian nuôi cấy sau cảm ứng IPTG để biểu hiện tốt hơn protein kháng nguyên P102 tái tổ hợp của Mycoplasma hyopneumoniae (Mh), tác nhân chính gây bệnh suyễn lợn trong tế bào E. coli BL21 (DE3). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng protein kháng nguyên P102 tái tổ hợp của Mh biểu hiện mạnh nhất ở nhiệt độ cảm ứng 30°C, trên môi trường YJ, với nồng độ 0,6 mM IPTG, mật độ quang (OD600) đạt 0,8 và thời gian nuôi cấy sau cảm ứng là 6 giờ.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Thăng Long, P. (2022). TỐI ƯU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY BIỂU HIỆN PROTEIN KHÁNG NGUYÊN P102 TÁI TỔ HỢP CỦA MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE TRONG E. COLI BL21 (DE3). Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 6(1), 2826–2834. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n1y2022.887
Chuyên mục
Bài báo