Quay trở lại Chi tiết Bài báo PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN DÒNG VI KHUẨN NỘI SINH TRONG CÂY LÚA Ở THỪA THIÊN HUẾ Tải xuống Tải xuống PDF