##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Trong số các bệnh thường gặp trên cá rô phi, bệnh phù mắt xuất huyết do nhóm vi khuẩn Streptococcus agalactiae gây ra là phổ biến nhất, với tỷ lệ chết cao ở giai đoạn nuôi thương phẩm vào thời điểm nắng nóng của mùa hè, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Gần đây, việc sử dụng vi khuẩn đối kháng với tác nhân gây bệnh ngày càng được quan tâm. Vì thế, nghiên cứu này triển khai nhằm sàng lọc chủng Bacillus spp. có khả năng đối kháng S. agalactiae bằng phương pháp giếng khuếch tán. Tổng cộng 32 chủng S. agalactiae được phân lập từ mẫu bệnh cá rô phi nuôi tại tỉnh An Giang, Vĩnh Long và TP. Hồ Chí Minh. Các chủng này được xác định hình thái, sinh hóa và PCR. Bộ chủng Bacillus spp. (n = 60) của Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh được sử dụng để kiểm tra hoạt tính đối kháng với 12 chủng S. agalactiae đại diện cho ba vùng địa lý. Kết quả, 18 chủng Bacillus spp. có hoạt tính đối kháng in vitro mạnh với các chủng S. agalactiae (D > 18 mm). Đồng thời, việc phân lập S. agalactiae cho thấy sự hiện diện rất phổ biến chủng vi khuẩn này ở cả ba vùng địa lý khảo sát. Do đó, việc kiểm soát bệnh do S. agalactiae gây ra trên cá rô phi bằng vi khuẩn đối kháng là rất cần thiết.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Hậu, L. V., Mai, P. T. H., Hạnh, L. L. P., & Thảo, N. H. P. (2022). SÀNG LỌC CHỦNG Bacillus spp. CÓ TÍNH ĐỐI KHÁNG Streptococcus agalactiae GÂY BỆNH PHÙ MẮT, XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ RÔ PHI (Oreochromis sp.). Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 6(1), 2751–2761. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n1y2022.796
Chuyên mục
Bài báo