Quay trở lại Chi tiết Bài báo ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT LÁ CHANH (Citrus aurantiifolia) VÀ MÀNG BAO ALGINATE ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA CÁ LÓC (Channa striata) PHI LÊ TRONG ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN LẠNH Tải xuống Tải xuống PDF