##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Thức ăn có vai trò quyết định đến chất lượng của cá tra, đặc biệt hàm lượng các axit béo có giá trị cao trong cơ thịt cá. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các nguyên liệu dầu bổ sung vào thức ăn đến sự thay đổi thành phần axit béo trong gan cá tra. Thí nghiệm có 4 nghiệm thức (D1, D2, D3, D4) bổ sung lần lượt các nguyên liệu dầu cám gạo, hạt lanh, dầu cá, dầu đậu nành; 1 nghiệm thức kết hợp hạt lanh và dầu cá (D5) và 1 nghiệm thức thương mại (D6). Gan được phân tích bằng hệ thống GC-FID. Kết quả cho thấy các axit béo thiết yếu có xu hướng thay đổi tương tự nhau sau 6 tháng nuôi. Oleic axit cao nhất ở D1 (34,46%). Linoleic axit cao nhất ở D4 (6,67%). -Linolenic axit cao nhất ở D2 (2,94%) và D5 (2,02%), cao hơn rất nhiều so với các nghiệm thức còn lại. Arachidonic axit của D6 (5,27%) là cao nhất. Eicosapentaenoic axit cao ở D2 (1,32%) và D5 (1,25%). Docosahexaenoic axit cao nhất ở D3 (7,66%) và D5 (7,47%). Axit béo không bão hòa cao của D4 (14,41%) cao nhất. Tổng omega-3 cao nhất D2 (10,84%), omega-6 cao nhất tại D4 (14,48%). Tỷ lệ omega-3/omega-6 cao nhất D2, thấp nhất ở D6. Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy thành phần axit béo trong gan cá phản ánh sự tương quan với thành phần axit béo trong thức ăn.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Thị My My, V., Mod, M., Trinh, T. T. L., Hải, P. D., & Nguyện, N. V. (2022). NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUYÊN LIỆU DẦU ĐẾN THÀNH PHẦN AXIT BÉO CỦA GAN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 6(1), 2740–2750. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n1y2022.801
Chuyên mục
Bài báo