T. 6 S. 2 (2022): Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

DOI: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n2y2022

Đã Xuất bản: 15-06-2022

Cả số

Bài báo


THỰC TRẠNG NHIỄM MẦM BỆNH KÝ SINH TRÙNG TRÊN RAU ĂN SỐNG TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ VÀ CÁC VÙNG PHỤ CẬN
Hồ Thị Dung, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Đinh Thùy Khương, Nguyễn Thị Thu Lê, Trần Long

Từ trang 2928-2935ĐA HÌNH EXON 5 CỦA GEN THỤ THỂ PROLACTIN VÀ INTRON 1 CỦA GEN HORMONE SINH TRƯỞNG Ở GÀ RI LAI ĐƯỢC NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Thanh Thủy, Lê Viết Quân, Hồ Lê Quỳnh Châu, Dương Thanh Hải, Dương Thị Hương, Phan Thị Duy Thuận

Từ trang 2944-2949NGƯỜI THU GOM VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI GIÁ TRỊ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI, THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Văn Chung, Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Dũng Hà, Trần Cao Úy, Lê Chí Hùng Cường, Lê Việt Linh

Từ trang 2961-2972


TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI VÀ TIÊU THỤ BÒ LAI CỦA NÔNG HỘ Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG TỈNH QUẢNG NGÃI
Lê Văn Nam, Nguyễn Tiến Dũng, Đinh Thị Kim Oanh, Lê Đức Thạo, Đinh Văn Dũng

Từ trang 2973-2982NGHIÊN CỨU TÁI SINH CHỒI IN VITRO CÂY DƯA LƯỚI (Cucumis melo L.)
Trần Thị Triêu Hà, Lã Thị Thu Hằng, Dương Thanh Thủy

Từ trang 2994-3004


XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN CÁO TÍCH HỢP ĐỐI VỚI DINH DƯỠNG N, P, K CHO CÂY QUÝT HỒNG (Citrus reticulate Blanco.) TẠI HUYỆN LAI VUNG, TỈNH ĐỒNG THÁP
Nguyễn Quốc Khương, Lê Thị Như Ý, Trần Ngọc Hữu, Lê Vĩnh Thúc, Trần Minh Mẫn, Trần Chí Nhân, Lý Ngọc Thanh Xuân

Từ trang 3005-3010

ẢNH HƯỞNG CỦA MÀNG BỌC NANOCHITOSAN NHẰM KÉO DÀI THỜI HẠN SỬ DỤNG CỦA TRỨNG GÀ TƯƠI
Lê Thanh Long, Nguyễn Thị Thuỷ Tiên, Hoàng Thị Diệu Hương

Từ trang 3040-3049