##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Công nghệ nano xanh có những ứng dụng đáng kể trong các lĩnh vực khoa học nông nghiệp-thực phẩm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tổng hợp các hạt nano bạc từ tiền chất là AgNO3, sử dụng dịch chiết từ củ nghệ tươi làm tác nhân khử và alginate như là chất hoạt động bề mặt. Sự hình thành các hạt nano bạc được quan sát bằng sự thay đổi màu sắc của hỗn hợp phản ứng từ vàng nhạt sang nâu đỏ. Các hạt nano bạc tổng hợp được khảo sát bằng cách sử dụng quang phổ UV-Vis, phân tích TEM và SEM. Kết quả đo phổ UV-Vis cho thấy đỉnh hấp thụ cực đại trong khoảng 416 nm. Phân tích TEM và SEM khẳng định các hạt nano bạc tổng hợp có dạng hình cầu với kích thước hạt khoảng (10 - 45) nm khi sử dụng 20 mL dịch chiết củ nghệ tươi. Các hạt nano bạc được tổng hợp từ dịch chiết củ nghệ tươi đã ức chế hiệu quả sự phát triển của vi khuẩn V. parahaemolyticus. Hoạt động diệt khuẩn của các hạt nano bạc đối với V. parahaemolyticus được thể hiện qua đường kính vòng kháng khuẩn từ 6,84 đến 16,70 mm tương ứng nồng độ khảo sát từ 6,25 đến 200 ppm.  

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Bảo, V. V. Q., Anh, L. T. K., & Nga, N. T. P. (2022). NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP NANO BẠC SỬ DỤNG DỊCH CHIẾT TỪ CỦ NGHỆ TƯƠI (Curcuma Longa L.) VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN Vibrio Parahaemolyticus: SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES USING EXTRACTS FROM FRESH TURMERIC (Curcuma Longa L.) AND ITS ANTIBACTERIAL ACTIVITY AGAINST Vibrio Parahaemolyticus. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 6(2), 3050–3057. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n2y2022.952
Chuyên mục
Bài báo