##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus Schum. et Thonn) còn gọi là cây chó đẻ thân xanh, diệp hạ châu đắng. Nghiên cứu thực hiện để đánh giá sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và sự hiện diện một số hợp chất hữu cơ thiên nhiên được chiết xuất từ cây diệp hạ châu được trồng ở 2 vùng có điều kiện thổ nhưỡng khác nhau. Kết quả cho thấy khi trồng cây diệp hạ châu trên đất phù sa cho kết quả về sinh trưởng, phát triển và năng suất cao hơn so với trên đất xám bạc màu, cụ thể: sau 60 ngày sau trồng, tốc độ tăng trưởng của cây ở vùng đất phù sa đạt 54,18 cm là cao hơn so với vùng đất xám bạc màu chỉ đạt 48,38 cm, có p < 0,05. Năng suất lý thuyết và năng suất thực thu ở vùng trồng trên đất phù sa đạt lần lượt là 7,00 và 4,10 tấn/ha trong khi đó ở vùng đất xám bạc màu đạt lần lượt 6,50 và 3,60 tấn/ha. Định tính trong dung môi ethanol ở 2 vùng đất trồng khác nhau đều có sự hiện diện các các hợp chất hữu cơ thiên nhiên: alkaloid, polyphenol, flavonoid và tanin, tuy nhiên ở vùng trồng trên đất xám bạc màu cho kết quả hợp chất tanin và alkaloid có phản ứng dương tính rất rõ (+++) hơn so với ở vùng trồng trên đất phù sa.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Đức, N. V., Cường, P. V., Thông, C. V. T., Lâm, P. T., & Thuận, P. T. D. (2022). ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN CÓ TRONG CÂY DIỆP HẠ CHÂU TRÊN HAI LOẠI ĐẤT TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 6(2), 3011–3019. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n2y2022.478
Chuyên mục
Bài báo