##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

TÓM TẮT
Cây Thiên môn (Asparagus sp.) phân bố tự nhiên tại xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai là cây dây leo thân thảo có gai nhọn, ưa sáng, hơi chịu bóng khi còn nhỏ. Kết quả nghiên cứu, so sánh với các loài thuộc chi Asparagus trong họ Măng tây (Asparagaceae) ở các tài liệu đã được xuất bản chúng tôi xác định đây là loài Thiên môn chùm (Asparagus racemosus Willd.). Là thảo dược quý có tác dụng bồi bổ sức khỏe, nổi trội nhất là tác dụng tăng tiết sữa mẹ và tăng khả năng thụ thai, hiện đang được khai thác quá mức ngoài tự nhiên, thêm vào đó là khả năng tái sinh tự nhiên rất ít cần có biện pháp khai thác bảo tồn và phát triển hợp lý. Thiên môn chùm phân bố chủ yếu nơi đất trống có cây gỗ tái sinh, địa hình tương đối bằng phẳng, độ cao từ 700 - 1.030 m, thành phần cây gỗ tái sinh không nhiều chỉ có 4 loài chính, thành phần thảm tươi đa dạng.


ABSTRACT
Thien Mon plant (Asparagus sp.) naturally distributes in Ayun commune, Mang Yang district, Gia Lai province. This is a spiky climbing herbaceous and light-loving plant but its seedlings are shade-tolerant. The result of comparing different species in the Asparagus genus of Asparagaceae family in the literature reveals that this is the Asparagus racemosus Willd. This is a precious plant with health promotive effects. The most prominent of it is the effect of increased
lactation and increased fertility. This species is being over-exploited in nature, and have low regeneration capability in nature. It is really necessary to take conservation and development measures rationally. Asparagus racemosus Willd distributed mainly in the bare land with regenerated forest (low number of timber tree - only 4 species), relatively flat terrain and diverse vegetation with a common height of 700 -1,030 m.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Phương, V. T. M., Bão, N. T., & Vũ, N. V. (2017). Đặc điếm sinh học và hiện trạng phân bố cây Thiên môn (Asparagus sp.) tại xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 1(2), 331–336. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v1n2y2017.60
Chuyên mục
Bài báo