Thông tin cho Tác giả

Tác giả vui lòng Gửi bản thảo bài báo theo Hướng dẫn thông qua địa chỉ địa chỉ http://tapchi.huaf.edu.vn

      Ngày 06 tháng 07 năm 2022, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa ký Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN về phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022. 

Trong đó, Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được tính điểm cụ thể như sau:

– Hội đồng liên ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp: 0,75 điểm (Xem chi tiết tại đây)

– Hội đồng liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản: 0, 5 điểm (Xem chi tiết tại đây)

– Hội đồng liên ngành Hóa học – Công nghệ thực phẩm: 0,25 điểm (Xem chi tiết tại đây)

– Hội đồng ngành Sinh học: 0,25 (Xem chi tiết tại đây)