1.
Anh NTQ, Chào NV, Na TT, Đức LM, Bích BN. SỰ LƯU HÀNH VÀ MỨC ĐỘ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCUS SPP. PHÂN LẬP TỪ LỢN NUÔI Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. HUAF JASAT [Internet]. 15 Tháng Sáu 2022 [cited 9 Tháng Chạp 2022];6(2):2936-43. Available at: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/900