1.
Thành NV, Hằng TT, Nguyệt TT Ánh, Dũng NT. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐẤT BỀN VỮNG Ở VÙNG CAO CỦA HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. HUAF JASAT [Internet]. 15 Tháng Sáu 2022 [cited 9 Tháng Chạp 2022];6(2):3084-92. Available at: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/880