Anh, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Văn Chào, Trần Thị Na, Lê Minh Đức, và Bùi Ngọc Bích. “SỰ LƯU HÀNH VÀ MỨC ĐỘ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCUS SPP. PHÂN LẬP TỪ LỢN NUÔI Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 6, no. 2 (Tháng Sáu 15, 2022): 2936–2943. Truy cập Tháng Hai 6, 2023. https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/900.