Lê, Phan Thái, Ngô Anh Tú, Huỳnh Xuân Tân, và Lê Chiêu Tâm. “ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH, ĐỊA MẠO ĐẾN MƯA VÀ LŨ LỤT Ở LƯU VỰC SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH”. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 6, no. 2 (Tháng Sáu 15, 2022): 3093–3106. Truy cập Tháng Chạp 9, 2022. https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/889.