Thành, Nguyễn Văn, Trương Thị Hằng, Trần Thị Ánh Nguyệt, và Nguyễn Trọng Dũng. “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐẤT BỀN VỮNG Ở VÙNG CAO CỦA HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 6, no. 2 (Tháng Sáu 15, 2022): 3084–3092. Truy cập Tháng Hai 6, 2023. https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/880.