Lê Thị Thu, H., H. Trần Thị Thu, và H. Lê Thị. “NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÂY LỤC BÌNH (Eichhornia Crassipes (Mart) Solms) LÀM GIÁ THỂ TRỒNG NẤM SÒ TRẮNG (Pleurotus Pulmonarius (Fr.) Quél.) TẠI THỪA THIÊN HUẾ”. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, vol 6, số p.h 3, Tháng Chạp 2022, tr 3180-8, doi:10.46826/huaf-jasat.v6n3y2022.894.