Lê, P. T., N. A. Tú, H. X. Tân, và L. C. Tâm. “ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH, ĐỊA MẠO ĐẾN MƯA VÀ LŨ LỤT Ở LƯU VỰC SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH”. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, vol 6, số p.h 2, Tháng Sáu 2022, tr 3093-06, doi:10.46826/huaf-jasat.v6n2y2022.889.