Thành, N. V., T. T. . Hằng, T. T. Ánh Nguyệt, và N. T. Dũng. “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐẤT BỀN VỮNG Ở VÙNG CAO CỦA HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, vol 6, số p.h 2, Tháng Sáu 2022, tr 3084-92, doi:10.46826/huaf-jasat.v6n2y2022.880.