[1]
P. Đỗ D. Thảo, N. T. D. Hương, và V. Điều, “ẢNH HƯỞNG CỦA MỠ HEO, TINH BỘT BIẾN TÍNH VÀ CHITOFOOD LÊN ĐẶC TÍNH CẤU TRÚC VÀ MÀU SẮC CỦA GEL XÚC XÍCH LÀM TỪ CÁ RÔ PHI (Oreochromis niloticus)”, HUAF JASAT, vol 6, số p.h 2, tr 3020–3029, tháng 6 2022.