[1]
N. T. Q. . Anh, N. V. Chào, T. T. Na, L. M. Đức, và B. N. Bích, “SỰ LƯU HÀNH VÀ MỨC ĐỘ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCUS SPP. PHÂN LẬP TỪ LỢN NUÔI Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”, HUAF JASAT, vol 6, số p.h 2, tr 2936–2943, tháng 6 2022.