[1]
P. T. Lê, N. A. Tú, H. X. Tân, và L. C. Tâm, “ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH, ĐỊA MẠO ĐẾN MƯA VÀ LŨ LỤT Ở LƯU VỰC SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH”, HUAF JASAT, vol 6, số p.h 2, tr 3093–3106, tháng 6 2022.