[1]
P. Thăng Long, “TỐI ƯU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY BIỂU HIỆN PROTEIN KHÁNG NGUYÊN P102 TÁI TỔ HỢP CỦA MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE TRONG E. COLI BL21 (DE3)”, HUAF JASAT, vol 6, số p.h 1, tr 2826–2834, tháng 3 2022.