Lê, Phan Thái, Ngô Anh Tú, Huỳnh Xuân Tân, và Lê Chiêu Tâm. 2022. “ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH, ĐỊA MẠO ĐẾN MƯA VÀ LŨ LỤT Ở LƯU VỰC SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH”. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 6 (2):3093-3106. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n2y2022.889.