THĂNG LONG, P. TỐI ƯU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY BIỂU HIỆN PROTEIN KHÁNG NGUYÊN P102 TÁI TỔ HỢP CỦA MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE TRONG E. COLI BL21 (DE3). Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 2826–2834, 2022. DOI: 10.46826/huaf-jasat.v6n1y2022.887. Disponível em: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/887. Acesso em: 10 tháng 8. 2022.