(1)
Anh, N. T. Q. .; Chào, N. V.; Na, T. T.; Đức, L. M.; Bích, B. N. SỰ LƯU HÀNH VÀ MỨC ĐỘ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCUS SPP. PHÂN LẬP TỪ LỢN NUÔI Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. HUAF JASAT 2022, 6, 2936-2943.