(1)
Lê, P. T.; Tú, N. A.; Tân, H. X.; Tâm, L. C. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH, ĐỊA MẠO ĐẾN MƯA VÀ LŨ LỤT Ở LƯU VỰC SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH. HUAF JASAT 2022, 6, 3093-3106.