(1)
Thành, N. V.; Hằng, T. T. .; Nguyệt, T. T. Ánh; Dũng, N. T. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐẤT BỀN VỮNG Ở VÙNG CAO CỦA HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. HUAF JASAT 2022, 6, 3084-3092.