[1]
Anh, N.T.Q. , Chào, N.V., Na, T.T., Đức, L.M. và Bích, B.N. 2022. SỰ LƯU HÀNH VÀ MỨC ĐỘ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCUS SPP. PHÂN LẬP TỪ LỢN NUÔI Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế. 6, 2 (tháng 6 2022), 2936–2943. DOI:https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n2y2022.900.