[1]
Lê, P.T., Tú, N.A., Tân, H.X. và Tâm, L.C. 2022. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH, ĐỊA MẠO ĐẾN MƯA VÀ LŨ LỤT Ở LƯU VỰC SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế. 6, 2 (tháng 6 2022), 3093–3106. DOI:https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n2y2022.889.