ISSN 2588-1256

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP: 0,75 ĐIỂM

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH CHĂN NUÔI - THÚ Y - THỦY SẢN: 0,5 ĐIỂM

HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH HÓA HỌC - CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM: 0,25 ĐIỂM

HỘI ĐỒNG NGÀNH SINH HỌC: 0,25 ĐIỂM

Bài báo

17

Số tạp chí đã xuất bản

340

Số bài báo đã xuất bản

227262

Lượt truy cập

59511

Lượt tải về