Họ và tên/ Học hàm, học vị Chức vụ Lý lịch khoa học
(Đang cập nhật)
PGS.TS Huỳnh Văn Chương Tổng biên tập  
PGS. TS Lê Văn An Phó tổng biên tập  
TS. Phạm Hữu Tỵ Thư ký tòa soạn  
GS.TS Trần Đăng Hòa Ủy viên  
GS.TS Lê Đức Ngoan Ủy viên  
PGS.TS Đặng Thái Dương Ủy viên  
PGS.TS Hoàng Thị Thái Hòa Ủy viên  
PGS.TS Đinh Thị Bích Lân Ủy viên  
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh Ủy viên  
PGS.TS Phùng Thăng Long Ủy viên  
PGS.TS Nguyễn Hữu Ngữ Ủy viên  
PGS.TS Lê Đình Phùng Ủy viên  
PGS.TS Lê Thị Hoa Sen Ủy viên  
PGS.TS. Trần Nam Thắng Ủy viên  
PGS.TS Trương Văn Tuyển Ủy viên  
PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm Ủy viên  
TS. Nguyễn Văn Huế Ủy viên  
TS. Nguyễn Quang Lịch Ủy viên  
TS. Nguyễn Ngọc Phước Ủy viên  
ThS. Nguyễn Đăng Nhật Ủy viên  
ThS. Trần Thị Phương Nhi Trị sự  
ThS. Nguyễn Duy Ngọc Tân Trị sự  
CN. Trần Thị Quỳnh Tiến Trị sự