STT Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị Chức vụ trong Ban biên tập
1 Ông Lê Đình Phùng GS.TS Trường ĐHNL Tổng biên tập
2 Ông Trần Đăng Hòa GS.TS Trường ĐHNL Phó tổng biên tập
3 Ông Phạm Hữu Tỵ TS Trường ĐHNL Ủy viên thư ký
4 Ông Bùi Chí Bửu GS.TS Viện nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao ĐBSCL Ủy viên
5 Ông Trần Văn Chứ GS.TS Trường ĐH Lâm Nghiệp Ủy viên
6 Ông Huỳnh Văn Chương PGS.TS Đại học Huế Ủy viên
7 Ông Trần Thanh Đức PGS.TS Trường ĐHNL Ủy viên
8 Bà Trương Thị Hồng Hải PGS.TS Viện CNSH, ĐHH Ủy viên
9 Bà Hoàng Thị Thái Hòa GS.TS Trường ĐHNL Ủy viên
10 Bà Nguyễn Thị Hoài GS.TS Trường ĐH Y Dược, ĐHH Ủy viên
11 Ông Đinh Vương Hùng TS Trường ĐHNL Ủy viên
12 Ông Phạm Xuân Hùng TS Trường ĐH Kinh tế, ĐHH Ủy viên
13 Ông Romeo V Labios TS Trung tâm đào tạo và nghiên cứu nông nghiệp vùng Đông Nam Á (SEARCA), Philipin Ủy viên
14 Ông Phạm Khắc Liệu PGS.TS Đại học Huế Ủy viên
15 Ông Nguyễn Quang Linh PGS.TS Đại học Huế Ủy viên
16 Ông Nguyễn Văn Minh PGS.TS Trường ĐHNL Ủy viên
17 Ông Lê Đức Ngoan GS.TS Trường ĐHNL Ủy viên
18 Ông Nguyễn Hữu Ngữ PGS.TS Trường ĐHNL Ủy viên
19 Bà Phan Thị Phương Nhi PGS.TS Trường ĐHNL Ủy viên
20 Ông Nguyễn Ngọc Phước PGS.TS Trường ĐHNL Ủy viên
21 Ông Nguyễn Thanh Phương GS.TS Trường ĐH Cần Thơ Ủy viên
22 Ông Thomas Schonewille PGS.TS Trường ĐH Utrecht, Hà Lan Ủy viên
23 Bà Lê Thị Hoa Sen PGS.TS Trường ĐHNL Ủy viên
24 Ông Phạm Hồng Sơn PGS.TS Trường ĐHNL Ủy viên
25 Ông Nguyễn Văn Toản PGS.TS Trường ĐHNL Ủy viên
26 Ông Nguyễn Viết Tuân PGS.TS Trường ĐHNL Ủy viên
27 Ông Hoàng Huy Tuấn TS Trường ĐHNL Ủy viên
28 Ông Nguyễn Xuân Trạch GS.TS Học viên Nông nghiệp Việt Nam Ủy viên
29 Bà Nguyễn Duy Quỳnh Trâm PGS.TS Trường ĐHNL Ủy viên
30 Ông Nguyễn Hữu Văn PGS. TS Trường ĐHNL Ủy viên

Danh sách này gồm có 30 thành viên./.

 Danh sách Ban trị sự tòa soạn

 

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Đơn vị

Chức vụ trong Ban trị sự

1

Ông Phạm Hữu Tỵ

TS

Trường ĐHNL

Trưởng ban

2

Bà Đặng Ngọc Thi Giang

ThS

Trường ĐHNL

Ủy viên phụ trách

3

Ông Nguyễn Duy Ngọc Tân

ThS

Trường ĐHNL

Ủy viên

4

Bà Trần Thị Quỳnh Tiến

CN

Trường ĐHNL

Ủy viên

5

Ông Tạ Phước Anh

CN

Trường ĐHNL

 Ủy viên

6

Bà Trần Phương Nhi

ThS

Trường ĐHNL

Ủy viên