Được xuất bản: 2019-12-25

DỰ ĐOÁN NHANH HẠN SỬ DỤNG CỦA FILLET CÁ TRA LẠNH ĐÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH TOÁN HỌC
Nguyễn Thị Trúc Loan, Trần Thị Nguyên, Trần Thị Hoài Thu

Từ trang 1520-1528

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LÀM THỨC ĂN GIA SÚC TẠI TỈNH NINH THUẬN
Phan Công Kiên, Đặng Hoàng Nhi, Trịnh Thị Vân Anh, Trần Thị Thảo, Võ Thị Xuân Trang, Vũ Thị Dung, Đào Ngọc Ánh, Hà Văn Giới, Nguyễn Văn Sơn

Từ trang 1560-1570NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN CÂY ĐỊA LIỀN TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Đình Thi, Hoàng Kim Toản, Trần Thị Thu Giang, Đặng Văn Sơn, Nguyễn Thanh Hiếu, Nguyễn Thị Dung, Đào Lê Minh Hạnh

Từ trang 1582-1590