DOI: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v3n2y2019

Được xuất bản: 2019-05-22

Ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật đến chất lượng trà túi lọc rau diếp cá
Trần Thanh Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Vân Anh, Đoàn Thị Thanh Thảo

Từ trang 1199 – 1208


Ảnh hưởng của kết cấu và vật liệu tạo tấm hấp phụ đến thông số nhiệt của bộ thu năng lượng mặt trời
Đỗ Minh Cường, Nguyễn Thị Ngọc, Trần Đức Hạnh, Đặng Duy Phước

Từ trang 1209 – 1216


Xây dựng mô hình toán quá trình xát vỏ trong mát xá vỏ cà phê kiểu rulô ngang 2 tầng XV-1500
Trần Như Khuyên, Phùng Chí Cường, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Khắc Thông

Từ trang 1253 – 1262Ảnh hưởng của điều kiện môi trường và đề xuất quy trình nâng cao chất lượng đường bê tông nhựa
Phạm Việt Hùng, Ngô Quý Tuấn, Nguyễn Thị Thanh, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Quốc Huy, Lê Minh Đức, Đào Văn Phú

Từ trang 1273 – 1284
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến chất lượng dịch thủy phân các phế phẩm giàu đạm bằng chế phẩm Aspergillus oryzae N2
Nguyễn Ngọc Thanh Trang, Lê Văn Luận, Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn Thị Giang, Phan Thị Quyên

Từ trang 1305 – 1316


Sản xuất bột trái mãng cầu xiêm (Annona muricata L) bằng kỹ thuật sấy bơm nhiệt ở quy mô phòng thí nghiệm
Nguyễn Đức Vượng, Lê Văn Tán, Đàm Sao Mai, Nguyễn Thùy Dung, Đỗ Thị Ngọc Hằng, Trà Thị Nga, Nguyễn Thanh Đạt

Từ trang 1317 – 1324


Ảnh hưởng của các loại bao bì vào nhiệt độ chất lượng và thời gian bảo quản ớt xiêm
Hồ Sỹ Vương, Nguyễn Văn Huế, Phan Thị Bé, Nguyễn Quốc Sinh, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Đức Chung

Từ trang 1325 – 1336
Nghiên cứu khả năng kháng oxy hóa của dịch chiết lá mơ lông (Paederia lanuginosa Wall.)
Nguyễn Thị Vân Anh, Lê Thị Quỳnh Như, Trần Thanh Quỳnh Anh, Phan Đỗ Dạ Thảo, Nguyễn Văn Huế

Từ trang 1359 – 1370
Thiết kế và chế tạo mô hình tự động điều khiển một số thông số môi trường cho ao nuôi tôm quy mô phòng thí nghiệm
Phạm Lương Hoàn, Khương Anh Sơn, Hoàng Phi Long, Phan Văn Đông, Phạm Thanh Toàn, Lê Thị Ny

Từ trang 1389-1396