DOI: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v3n1y2019

Được xuất bản: 2019-03-25
Ảnh hưởng của mật độ gieo sạ và lượng phân đạm đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa PY2 trong vụ Đông Xuân 2017 - 2018 tại tỉnh Ninh Thuận
Vũ Văn Lệ, Võ Thái Dân, Nguyễn Văn Sơn, Phạm Thị Nương, Đặng Minh Tâm, Cao Thị Dung, Phan Công Kiên, Phạm Trung Hiếu

Từ trang 1071 – 1078


Nghiên cứu thành phần của tỏi sau lên men và ứng dụng để sản xuất nước mắm tỏi đen
Đoàn Thị Hoài Nam, Lê Đức Hoàng Lan, Lê Thị Thủy Tiên

Từ trang 1079 – 1090
Một số đặc điểm dịch tễ và bệnh lý lâm sàng bệnh Care ở chó tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Nguyễn Thị Ngân, Phan Thj Hồng Phúc, Phạm Diệu Thùy, Nguyễn Hữu Hòa, Đào Văn Cường, Cao Thị Trang

Từ trang 1107 – 1116


Đáp ứng miễn dịch của gà con đối với vaccine La Sota phòng bệnh Newcastle thay đổi theo điều kiện sinh thái chăn nuôi
Lê Đình Quang, Hồ Thị Ngọc Ánh, Hồ Thị Lệ, Bùi Thị Lan, Nguyễn Hữu Lợi, Phạm Hồng Sơn

Từ trang 1117 – 1128

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ và mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây địa liền (Kaempferia galanga L.) tại Thừa Thiên Huế
Nguyễn Đình Thi, Hoàng Kim Toản, Trần Thị Thu Giang, Đặng Văn Sơn, Nguyễn Thị Dung, Trần Lý Như Ý, Lê Nho Hiệp

Từ trang 1155-1162


Khảo sát hoạt tính sinh học của cao chiết methanol lá Mơ xanh (Paederia consimilis).
Hồ Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Thùy Dương, Trần Thị Như Ý, Huỳnh Tuấn Kiệt, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Đức Độ

Từ trang 1163-1174