DOI: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v2n2y2018

Được xuất bản: 2018-07-31
Đánh giá hiệu lực vaccine phòng dại trên chó nuôi tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Phan Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Phạm Thị Thanh Thúy, Phạm Hồng Sơn

Từ trang 767-780
Phân lập, tuyển chọn nấm men và xác định điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lên men rượu cà na (Canarium album)
Huỳnh Ngọc Thanh Tâm, Nguyễn Thị Niềm, Nguyễn Thị Minh Trâm, Nguyễn Đức Độ

Từ trang 741-750


Tái sử dụng xỉ than tổ ong làm vật liệu đệm trong lọc sinh học để xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình
Kim Lavane, Nguyễn Thị Cẩm Ngân, Nguyễn Thị Trúc Lê, Dương Thị Cẩm Thu, Tôn Nữ Nhật Minh

Từ trang 693-704Nghiên cứu công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Dương Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Nhật Linh, Lê Hữu Ngọc Thanh, Hoàng Thế Tiến, Võ Lê Thủy Tiên, Đinh Thị Thắm

Từ trang 673-682


Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ ớt cay a riêu tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Nguyễn Văn Đức, Trần Cao Úy, Đinh Chí Thanh, Dương Văn Hậu, Châu Võ Trung Thông, Phạm Thị Kim Liền

Từ trang 663-672Phân tích các yếu tố ảnh hưởng sự suy giảm diện tích vùng nguyên liệu mía đường huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Trần Thanh Dũng, Nguyễn Hoàng Phong, Võ Thị Lào, Nguyễn Thị Thảo Linh, Nguyễn Lâm Thảo Lan

Từ trang 639-650