DOI: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v2n1y2018

Được xuất bản: 2018-03-21

Nghiên cứu ảnh hưởng của hạn hán đối với đất trồng lúa tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Nhật Linh, Dương Quốc Nõn

Từ trang 547-558

Thiết kế mồi chuyên biệt để nhận diện vi tảo nhóm Thraustochytrid
Nguyễn Lam Minh, Trần Thị Xuân Mai, Nguyễn Thị Liên

Từ trang 509-518Thực trạng sản xuất cây quýt Hương Cần tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Trần Đăng Khoa, Trần Thị Xuân Phương, Nguyễn Hồ Lam, Phạm Thị Mùi, Hoàng Kim Toản, Trần Đăng Hòa

Từ trang 489-498