Tập 1, số 2-2017

DOI: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v1n2y2017

Được xuất bản: 2017-09-29Khảo sát điều kiện thu nhận chế phẩm protease từ quả vả (Ficus auriculata L.)
Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Thành Trung, Đoàn Thị Lệ Trinh

Từ trang 229-236


Tổng hợp hệ vật liệu nano tổ hợp mang kháng sinh (Ag-TiO 2 -Doxycycline-Alginate) và đánh giá hiệu lực diệt khuẩn Vibrio alginolyticus gây bệnh trên tôm
Mạc Như Bình, Hà Phương Thư, Trần Nguyên Thảo, Lê Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đặng Đình Kim

Từ trang 237-246
Khảo sát đặc tính sinh hóa và khả năng kháng khuẩn của cao chiết từ cây Môn ngọt (Colocasia esculenta)
Nguyễn Đức Độ, Võ Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Băn, Phan Thanh Khiêm, Nguyễn Thị Tâm, Huỳnh Ngọc Thanh Tâm

Từ trang 265-274

Quy trình nhân giống Cà gai leo (Solanum hainanense) bằng phương pháp giâm cành
Hoàng Kim Toản, Nguyễn Ngọc Thảo, Trần Đăng Hòa, Lê Như Cương, Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Thúc Tự, Cáp Xuân Phúc

Từ trang 371-382