Tập 1, số 1- 2017

DOI: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v1n1y2017

Được xuất bản: 2017-06-03


HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA TẠI HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM
Trần Thanh Đức, Võ Như Vàng, Nguyễn Trung Hải, Trương Thị Diệu Hạnh

Từ trang 47-54


TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CHẤT LƯỢNG ÁO ĐƯỜNG MỀM Ở KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
Phạm Việt Hùng, Ngô Quý Tuấn, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Quốc Huy, Trần Đức Hạnh

Từ trang 67-76
NGHIÊN CỨU THỜI GIAN GIEO TRỒNG THÍCH HỢP CHO CÂY QUINOA (Chenopodium quinoa Willd.) TẠI HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ
Phan Thị Phương Nhi, Trần Thị Hân, Dương Thị Hương Quế, Nguyễn Thị Phương Thảo

Từ trang 93-102


NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHIẾT MỘT SỐ KIM LOẠI (Cu, Zn, Pb, Cr, Cd) TRONG BÙN THẢI ĐÔ THỊ BẰNG AXIT CITRIC
Đặng Thị Hồng Phương, Nguyễn Mạnh Khải, Nguyễn Mạnh Khải, Đặng Văn Thành

Từ trang 103-110

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ RANG VÀ HÀM LƯỢNG DỊCH HỒ HÓA ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SỮA GẠO LỨT THẢO DƯỢC
Nguyễn Văn Toản, Trương Thị Hồng Thủy, Phạm Thị Lê Phương, Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Văn Huế

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐƠN SẮC ĐẾN QUÁ TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY HOA CHUÔNG (Sinningia speciosa)
Trần Ngọc Truồi, Nguyễn Đăng Nhật, Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Triêu Hà, Nguyễn Tiến Long, Lã Thị Thu Hằng

Từ trang 195-204