Tạp chí đang trong quá trình hoàn thiện, việc gửi bài thông qua hệ thống này chưa thực hiện được. Vì vậy, các tác giả gửi bài về qua Email tapchidhnl@huaf.edu.vn . Chúng tôi sẽ sớm hoàn thiên hệ thống gửi bài trong thời gian sớm nhất.