1. Đối với tác giả ngoài trường ĐHNL Huế

Gửi bản thảo về cho Ban trị sự theo địa chỉ tapchidhnl@huaf.edu.vn hoặc đăng ký là thành viên để gửi bài Online

2. Đối với các tác giả là cán bộ trường ĐHNL Huế

Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

           Căn cứ theo quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10 tháng 07 năm 2019 về việc phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được tính điểm cụ thể như sau:
          – Hội đồng liên ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp: 0,5 điểm (Xem chi tiết tại đây)
         – Hội đồng liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản: 0,25 điểm (Xem chi tiết tại đây)
          Và được tính từ các số xuất bản từ năm 2019.