Trở lại chi tiết bài báo NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU SA NHÂN Ở HƯƠNG HỒ, HƯƠNG TRÀ, THỪA THIÊN HUẾ Tải Download PDF