Trở lại chi tiết bài báo Đánh giá sinh trưởng, hạn chế bệnh hại của bao hạt giống đậu xanh bằng nanochitosan và dịch chiết vi khuẩn đối kháng Pseudomonas putida trong điều kiện in vivo Tải Download PDF