Trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của liều lượng phân chuồng đến sinh trưởng phát triển và năng suất nấm sò (Pleurotus spp.) trồng trên mùn cưa gỗ keo tại Thừa Thiên Huế Tải Download PDF