Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế
Trở lại chi tiết bài báo Quy trình nhân giống Cà gai leo (Solanum hainanense) bằng phương pháp giâm cành Tải Download PDF