Trở lại chi tiết bài báo Quy trình nhân giống Cà gai leo (Solanum hainanense) bằng phương pháp giâm cành Tải Download PDF