Trở lại chi tiết bài báo Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống cà rốt (Daucus carota L. cultivars) trong vụ Đông - Xuân tại Thừa Thiên Huế Tải Download PDF