Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế
Trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu tuyển chọn cây trội giống Quế bản địa (Cinnamomum cassia Bl.) ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Tải Download PDF