Trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật Brassinolide đến sinh trưởng và năng suất giống lúa OM 2517 tại tỉnh Bạc Liêu Tải Download PDF