Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế
Trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu đặc điểm họ Cau (Arecaceae) ở Khu Bảo tồn Sao La, tỉnh Thừa Thiên Huế Tải Download PDF